Leven Hypotheek

Een Leven Hypotheek kan in principe niet meer afgesloten worden. Wel kunt u deze hypotheekvorm meenemen bij het oversluiten van uw hypotheek indien u reeds een Leven Hypotheek had. De aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering kan tussentijds worden aangepast, als je persoonlijke of uw financiële situatie daar aanleiding toe geven.

Hieronder noemen wij kort de kenmerken die horen bij een levenhypotheek:

 • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd
 • U hebt vaste maandelijkse lasten die alleen bestaan uit rente en premie
 • U profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering
 • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet
 • Het rendement is niet gegarandeerd, maar afhankelijk van het beleggingsresultaat
 • Het totale spaardeel wordt belegd in units, met een vrije keuze aan beleggingsmogelijkheden
 • De premies worden belegd in units, met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden
 • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen
 • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij
 • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde "universal-life principe"

Het principe "universal-life"

U betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De premie wordt bepaald aan de hand van een voorbeeld rendement. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds minder risicokapitaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het "universal-life principe" zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Flexibiliteit

U kunt de dekking van de verzekering vrij eenvoudig (tijdelijk) wijzigen, als uw omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Unitbeleggen

Bij een levenhypotheek kunt u kiezen uit veel beleggingsmogelijkheden. Daarom wordt deze hypotheekvorm soms ten onrechte een beleggingshypotheek genoemd. Met de spaarpremie worden units aangekocht in één of meer beleggingsfondsen. Dat kunnen beleggingsfondsen van de hypotheekverstrekker zelf zijn, maar het mogen ook andere beleggingsfondsen zijn. Deze manier van beleggen wordt "unit-linked" beleggen genoemd.

Het eindbedrag niet gegarandeerd

Het spaardeel van je premie kan tijdens de looptijd van uw hypotheek variëren. Bovendien kunt u steeds opnieuw bepalen hoe dat spaardeel belegd gaat worden. Het uiteindelijke eindbedrag is dus afhankelijk van al die keuzes. Vaak is het rendement op het spaardeel hoger dan bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek, maar het eindbedrag is niet gegarandeerd.

Fiscale consequenties van een hoger eindbedrag

De kans bestaat dat u bij deze hypotheekvorm meer vermogen opbouwt dan de grootte van de hypotheekschuld. Aan het einde van de looptijd van uw hypotheek heeft dat fiscale gevolgen. De uitkering van het kapitaal is namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van je hypotheekschuld of de wettelijke vrijstellingsbedragen. Over alles wat u meer gespaard hebt, moet u dus belasting betalen.

Nog meer mogelijkheden

De levenhypotheek kan de basis vormen voor interessante hypotheekconstructies die precies inspelen op jouw wensen en omstandigheden. Zo kunt u binnen bepaalde grenzen inkomensaanvullende voorzieningen treffen. Denk aan uw pensioen of aan arbeidsongeschiktheid.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maakt u gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning". Deze vrijstelling houdt in dat u gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. U betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in Box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2012 zijn de vrijstellingen respectievelijk 34.900,- euro en 154.000,- euro. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan kunt u zelfs rekenen op het dubbele: 308.000,- euro. Voorwaarde is wel dat u 20 jaar lang aaneengesloten premie hebt betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen.

Erkend Hypotheekadviseur logo

Krediet & advies

Hartelijk dank voor uw aanvraag. U zult binnen enkele minuten een bevestigingsmail van ons ontvangen opdat u zeker weet dat wij uw aanvraag in goede orde hebben ontvangen. Wij vragen u deze mail aandachtig door te lezen

Bevestigingsmail wordt verzonden naar:

Indien u binnen een paar minuten nog geen email heeft ontvangen, controleert u dan uw spambox...

U kunt dit scherm nu afsluiten..

Krediet & advies

Hartelijk dank voor uw aanvraag. We zullen zsm contact met u opnemen.

U kunt dit scherm nu afsluiten..