Hybride Hypotheek

Een Hybride Hypotheek kan in principe niet meer afgesloten worden. Wel kunt u deze hypotheekvorm meenemen bij het oversluiten van uw hypotheek indien u reeds een Hybride Hypotheek had. De combinatie van sparen en beleggen. De flexibiliteit van de levenhypotheek en de zekerheid van het sparen.

Hieronder noemen wij kort de kenmerken die horen bij een hybridehypotheek:

  • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd, je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden
  • U hebt vaste maandelijkse lasten. Deze bestaan uit rente en premie
  • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering
  • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet
  • Het rendement is (naar keuze) niet, gedeeltelijk of geheel gegarandeerd
  • De premies worden belegd in units met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden, waaronder een hypotheekrentefonds
  • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen en u hebt de mogelijkheid om binnen de verzekering te switchen van sparen naar beleggen en andersom
  • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt vast
  • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde "universal-life principe"

Het principe "universal-life"

U betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds minder risicokapiaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het "universal-life principe" zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Sparen en/of beleggen

Net als bij de levenhypotheek wordt de premie belegd in beleggingsfondsen. Maar wat ook mogelijk is is dat de premie wordt ondergebracht in een hypotheekrentefonds. Hierbij ontvangt u een gegarandeerd rendement, wat gelijk is aan de rente die u betaald over de hypotheek. U heeft de vrijheid om een verdeling te maken tussen beleggen en sparen.

Vaste combinatie

Bij deze hypotheekvorm ligt de combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar vast. De rente die u ontvangt over uw tegoed in het hypotheekrentefonds wordt namelijk door de hypotheekverstrekker vergoed. Zou u verhuizen en overstappen naar een andere hypotheekverstrekker, dan zou de polis wel kunnen worden voortgezet, maar vervalt de mogelijkheid om in het hypotheekrentefonds te sparen.

Extra mogelijkheden

Interessant zou kunnen zijn dat u fiscale verdelingen kunt toepassen. U kunt hierbij denken aan een hoog - laag constructie of een combinatie met een premie- en beleggingsdepot. Daar zou u dan eventueel tussentijds bij kunnen bijstorten, of de premies verhogen over verlagen, of zelfs variëren met de looptijd.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maakt u gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning". Deze vrijstelling houdt in dat u gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. U betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in Box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2012 zijn de vrijstellingen respectievelijk 34.900,- euro en 154.000,- euro. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan kunt u onder voorwaarden zelfs rekenen op het dubbele: 308.000,- euro. Een van de voorwaarden is wel dat u 20 jaar lang aaneengesloten premie hebt betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen.

Erkend Hypotheekadviseur logo

Krediet & advies

Hartelijk dank voor uw aanvraag. U zult binnen enkele minuten een bevestigingsmail van ons ontvangen opdat u zeker weet dat wij uw aanvraag in goede orde hebben ontvangen. Wij vragen u deze mail aandachtig door te lezen

Bevestigingsmail wordt verzonden naar:

Indien u binnen een paar minuten nog geen email heeft ontvangen, controleert u dan uw spambox...

U kunt dit scherm nu afsluiten..

Krediet & advies

Hartelijk dank voor uw aanvraag. We zullen zsm contact met u opnemen.

U kunt dit scherm nu afsluiten..